TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPET!

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzés

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzés

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzés

Jelentkezési határidő: augusztus 31.

Tandíjtámogatás meghosszabbítva a jelentkezési határidőig.

1) A szak megnevezése: közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzés

2) A szakon szerezhető végzettségi szint és szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

  • közoktatási vezető, szakvizsgázott pedagógus

3) Képzési terület:

pedagógusképzés

4) A felvétel feltételei:

alapképzésben (BSc/BA), mesterképzésben (MSc/MA) szerzett pedagógus végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat
vagy
egyetemi/főiskolai szintű pedagógusi végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat
és
fenntartói vagy lelkészi ajánlás

5) Képzési idő félévekben:

4 félév

6) Az összegyűjtendő kreditek száma:

120 kredit

7) A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
A képzés felkészítést nyújt:
– az oktatásszervezés, az oktatásirányítás, a tanügyigazgatás, a gazdálkodás, a szakmai fejlesztés, a közoktatás egyéni és pedagógus közösségi jogok ismeretinek elsajátításához,
– az ismeretek gyakorlati alkalmazására a különböző szintű vezető, illetve pedagógus munkakörben dolgozók számára feladatuk szakszerű ellátásához,
– a pedagógus munkakörben dolgozóknak az intézmények pedagógiai fejlesztési, szervezési, minőségbiztosítási és teljesítményértékelési rendszere működtetésében, a pedagógiai és foglalkozási programok kidolgozásában való közreműködésre,
– az oktatás tartalmi fejlesztésére annak érdekében a különböző beosztásokban dolgozó közoktatási vezetők képesek legyenek a közoktatás-irányításban bekövetkező változásokat követni, s úgy végrehajtani, hogy az a nevelő-oktató munka folyamatosságát biztosítsa, illetve a változás-menedzseléssel az intézmény jobb színvonalon teljesítse közfeladatát.

A képzés során a hallgató következő képességeinek, kompetenciáinak kialakítása és fejlesztése valósul meg:
– vezetői, irányítói készségek, képességek kialakítása, fejlesztése,
– kooperatív szervező készég,
– döntés-előkészítés, operatív folyamatirányítás,
– kapcsolatépítés, információ-gyűjtés,
– csapatépítés, koordináció,
– szervezeti kommunikációs rendszer kiépítése, működtetése,
– kommunikáció és tárgyalási képesség és készség,
– szakterületet érintő jogszabályok alkalmazása,
– képzések gazdasági tervezése szervezése,
– szervezeti egységek irányítása,
– mérések szervezése, lebonyolítása, elemzése,
– szakértési, szaktanácsadói tevékenység,
– minőségirányítás, minőségbiztosítási rendszer működtetése.

A szakképzettség alkalmazási területei:
– az iskolák, oktatási, nevelési intézmények vezetői, vezető-helyettesi, szakmai munkaközösség-vezetői, a szakképzés tovább- és átképző intézmények vezetői munkakörei,
– a szaktanácsadói, szakértői, vizsgaelnöki feladatok,
– a pedagógia intézetek és szakszolgálatok munkatársi feladatai,
– továbbá valamennyi pedagógus munkakörben dolgozó szakmai szervezési, nevelőtestületi munkája során.

8) A szakdolgozat kreditértéke

10 kredit

9) A képzés sajátossága

A képzési programban nagy hangsúlyt fektetünk a köznevelés és annak vezetésének biblikus szemléletére, összhangban a Baptista Teológiai Akadémia „Tegyetek tanítvánnyá minden népet” (Mt 28,19) küldetés-nyilatkozatával. A felkészült vezető nem csak hivatással bír, hanem hivatása egyben küldetés is.

10) A képzés költsége 

150.000 Ft / fv

11) Jelentkezési határidő: 

2023. augusztus 31.

MIntatanterv: /https://www.bta.hu/2018/01/18/kozoktatasi-vezeto-es-pedagogus-szakvizsga-szakiranyu-tovabbkepzes/

Megszakítás