Jakab levele tartalomProf. Dr. Almási Tibor: Igehirdetések az újszövetség könyveiből

  1. Bevezető kötet: Az Újszövetség világa; A bibliaértelmezés alapelvei
  2. Máté evangéliuma első kötet
  3. Máté evangéliuma második kötet
  4. Márk evangéliuma
  5. Lukács evangéliuma MEGJELENT!!!
  6. János evangéliuma első kötet
  7. János evangéliuma második kötet
  8. János evangéliuma harmadik kötet
  9. Az apostolok cselekedetei első kötet
  10. Az apostolok cselekedetei második kötet
  11. Pál apostol rómaiakhoz írott levele
  12. Pál aostol korinthusiakhoz írott első levele
  13. Pál apostol korinthusiakhoz írott második levele
  14. Pál apostol galatákhoz írott levele
  15. Pál apostol efézusiakhoz és filippiekhez írott levelei
  16. Pál apostol kolosséiakhoz és thesszalinikaiakhoz írott levelei
  17. Pál apostol Timóteushoz, Tituszhoz és Filemonhoz írott levelei
  18. A zsidókhoz írt levél
  19. Jakab levele és Péter levelei    
  20. János apostol levelei és Júdás levele   
  21. A jelenések könyve
  22. A Tízparancsolat keresztyén szemmel

További információ az alábbi linken:

http://www.dralmasitibor.hu

Total Page Visits: 939 - Today Page Visits: 1