A magyar baptisták összevont Történelmi Bizottság tagjai három év után újra személyesen találkozhattak. A járvány idején csak online tudtuk megtartani a gyűléseket. Áldás volt végre szemtől-szembe látni, hallani egymást, jó légkörű, lelki közösségben lenni, és arra emlékezni, hogy Bethlen Gábor fejedelem 400 évvel ezelőtt adott kiváltságlevelet az alvincre telepített anabaptistáknak. A felekezet elismerését is jelentő határozatot az azt megszavazó rendi országgyűlésnek helyet adó kolozsvári Szent Mihály székesegyházban hirdették ki 1622. június 4-én.  Ünnepi tanácskozásunkat, amelyre 2022. május 9-10-én került sor, ezért tartottuk éppen Kolozsváron, a helyi Magyar Baptista Gyülekezet imaházában.

A tanácskozás során a Kárpát-medence országrészeit képviselő magyar baptista történészek áttekintették és ismertették kutatásaik és publikációik eredményeit, valamint a jubileumi esztendővel kapcsolatos terveiket. Jelen volt: Erdélyi Sándor (a Bibliacentrum vezetője, Pozsony), Nagy Tibor (a vajdasági Bibliamúzeum vezetője, Csantavér), Kiss Lehel (az erdélyi Történelmi Bizottság elnöke, Szamosújvár), Kelemen Sándor Tomi (az erdélyi Baptista Levéltár vezetője, Szalárd), dr. Borzási Pál (a BTA teológiai tanára, az erdélyi baptisták főtitkára, Szilágyperecsen), Kiss Zoltán (a Kornya-örökség gondozója, Bihardiószeg), dr. Borzási István (a Nagyváradi Emanuel Egyetem tanára, Krasznai), Duszka József (korábbi BTA teológiai hallgató, bibliaterjesztő misszionárius, Budapest), valamint dr. Mészáros Kálmán (egyháztörténész-lelkipásztor, a Baptista Teológiai Akadémia rektora, Budapest).

A Történelmi Bizottság tagjai másnap, 10-én részt vettek az erdélyi lelkipásztorok ünnepi közgyűlésén, a Kolozsvárral szomszédos Magyarlónán. Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke hirdette Isten igéjét. Ezt követően dr. Mészáros Kálmán tartott történelmi megemlékezést a Kárpát-medence népei között hirdetett baptista tanítás 500 éves évfordulója, az anabaptista vallásfelekezet 400 évvel ezelőtti törvényes elismerése és védelme, valamint a 175 évvel ezelőtt elindult újkori baptista mozgalom eseményeire emlékeztető jubileumi esztendők történelmi jelentőségéről.

Tiszteletteljes főhajtás az anabaptista hitelődök vallásgyakorlását 400 évvel ezelőtt törvényesen engedélyező Bethlen Gábor erdélyi fejedelem emlékműve előtt

A lelkipásztori találkozót követően visszatértünk Kolozsvárra, ahol a „kétágú” református templom kertjében Papp János és dr. Borzási Pál a magyar baptisták nevében elhelyezte a megemlékezés és a hála koszorúját Bethlen Gábor szobránál, majd ellátogattunk a város főterén álló székesegyházhoz.

A történelmi bizottság tagjai tiszteletüket fejezték ki a hitvalló keresztséget hirdető anabaptista teológiai művet magyar nyelvre lefordító és nyomtatásban is terjesztő Dávid Ferenc protestáns mártír reformátor kolozsvári szobránál.

Útközben megnéztük Dávid Ferenc, Erdély reformátorának emlékművét is. Dávid Ferenc 1570-ben magyarra fordította a Könyvecske az igaz keresztyéni keresztség című, 140 oldalas anabaptista hitvédelmi teológiai művet, majd Heltai Gáspár kolozsvári nyomdájában kinyomtatva Erdély-szerte terjesztette azt. Emiatt tartóztatták le, és ítélték életfogytiglani halálra Déva várbörtönében.

Tisztelgő látogatás Rottmayer János bibliaterjesztő misszionárius 1866-1901 között bibliaraktárként is működő kolozsvári házában, amelyet ma is evangéliumi kiadványok népszerűsítésére és kiadására használnak

Emlékezetes és fontos mozzanata volt az együttlétnek a Hamburgból Magyarországra 1846-ban hazatérő, majd 1866-tól Erdélyben munkálkodó Rottmayer János gyülekezetalapító baptista misszionárius egykori bibliaraktárának meglátogatása. Sokáig nem volt ismert, hogy ez az épület ma is megtalálható Kolozsvár belvárosában. A Történelmi Bizottság tagjai a fennmaradt feljegyzések és archív fényképfelvételek alapján beazonosították ezt a Skót Misszió által vásárolt és évtizedeken át fenntartott, valamikor Biblia raktár – Biebel Niederlage külső felirattal rendelkező épületet. Mint ahogy erre fény derült, a hajdani missziósközpont a Mátyás király szülőháza mögötti utcában, a hajdani Kárpát utca 18. szám alatt található.

Kolozsvári Szent Mihály székesegyházban megtartott Magyar rendi országgyűlésen hirdette ki Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 1622. június 4-én az anabaptisták szabad vallásgyakorlásának állami törvényét. Erre emlékezve helyezte el emlékkoszorúját a magyar történelmi bizottság képviselete a katedrális előtt álló igazságos Mátyás király szoboregyüttes talapzatán.

Ez az épület volt 1866-1901 között Rottmayer János munkásságának központja. Innen került ki sokezer magyar, német és a későbbiekben román nyelvű Biblia és evangéliumi kiadvány egész Erdély területére. Csoda, hogy az épület ma is áll, és eredeti funkcióját megőrizve napjainkban is különböző nyelvű Bibliákat és más evangéliumi könyveket árusítanak benne. A bizottság terve, hogy ha lehetséges lesz, egy emléktáblát helyez majd el az épület falán.

Főhajtás Magyarország híres uralkodója, a kolozsvári születésű igazságos Mátyás király szoboregyüttese előtt.

Emlékezni, és másokat is arra emlékeztetni, miképpen munkálkodott Isten a történelem során, és miként használta szolgáit az Ő országa építésében, része elhívásunknak, a Biblia által ránk rótt, áldott kötelesség. Az Úr segítsen továbbra is mindannyiunkat ennek teljesítésében – hitünk növekedésére, az Ő dicsőségére!

Dr. Mészáros Kálmán,

a Baptista Teológiai Akadémia rektora,

az MBE Történelmi Bizottság elnöke

 

 

Total Page Visits: 596 - Today Page Visits: 1