Teológia alapszak (BA)

A jelentkezési lap itt tölthető le.

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 26.

A szak képzésének célja a jelentkező bibliai- és teológiai ismeretének megalapozása a gyülekezeti lelkipásztori szolgálatra, valamint a gyakorlati teológia szerteágazó missziós lehetőségeire, mint például a gyermek- és ifjúsági szolgálat, hitoktatás, gyülekezetplántálás, gyülekezetépítés, szociális lelkigondozás. A diploma lehetőséget nyújt civil szakterületeken kínált állások betöltésére, a 15/1998. NM rendelet és az 1/2000 SzCsM rendelet szerint. Továbbá jogot biztosít a tanulmányok folytatására MA képzésen, valamint számos szakirányú továbbképzési szakon (pl. alkalmazott szociális gerontológia, addiktológiai konzultáns, családkonzulens/családterapeuta, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, mediátor, mentálhigiéné, szociális menedzser).

 • Gyülekezeti lelkipásztor szakirány (képzési idő 8 félév) a lelkipásztorképzés első ciklusa, amely biztosítja a lelkészi szolgálathoz szükséges ismeretek megalapozását, a bibliai nyelvek, a segédtudományok tanulmányozását, és alapozást biztosít a lelkipásztori képzés második ciklusára, a mesterképzésre.
 • A missziói specializáció (képzési idő 6 félév) felkészíti a hallgatókat a különböző életkorú és élethelyzetű csoportokban végzendő szolgálatra. Bibliai, lélektani, neveléstudományi ismereteket biztosít, amely a közösségben a lelkipásztor szolgálatával összhangban teljesedhet ki a különféle evangélizációs és missziói szolgálatokban.
 • A hitoktató specializáció (képzési idő 6 félév) felkészíti a hallgatót a különböző korösszetételű, élethelyzetű csoportok bibliai tanítására a gyülekezetben és intézményekben. Bibliai, lélektani, neveléstudományi ismereteket biztosít.
 • A szociális lelkigondozó specializáció (képzési idő 6 félév) a hallgatót felkészíti a keresztyén, bibliai szemléletű szociális szolgálatra, gyülekezeti és intézményi keretek között.

 

Teológiai alapképzési szak (BA) képzési és kimeneti követelményei
18/2016. EMMI rendelet, 6. melléklet

 1. Az alapképzési szak megnevezése: teológia (Theology)
 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
  – végzettségi szint:
  alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat
  szakképzettség: teológus (lelkész/lelkipásztor szakiránnyal)
  szakképzettség angol nyelvű megnevezése: Theologian
  – Választható szakirányok: teológus, lelkész/lelkipásztor (Theology, Cleric / Priest)
 3. Képzési terület: hitéleti
 4. A képzési idő félévekben: 6 félév, lelkész, lelkipásztor szakirányon 8 félév
 5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit; lelkész, lelkipásztor szakirányon 240 kredit
 6. A képzés célja
  A képzés célja olyan teológusok képzése, akik a képzés során megismerik a teológia tudományrendszerét, amelybe beleértendő a forráskutatás, a történeti ismeretek megszerzése és a tudományrendszer szisztematikus feldolgozása. További cél a valláshagyomány társadalmi, illetve kultúrkörnyezeti kapcsolatának megismerése, és az ebben való tevékenységre való felkészülés. Az alapfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük (szakirányuk) szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy tanulmányaikat a képzés második ciklusában folytassák.
 7. Idegen nyelvi követelmény:
  Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

Total Page Visits: 10940 - Today Page Visits: 15