Kántor alapképzési szak (BA) 

A jelentkezési lap itt tölthető le.

Felvételi meghallgatás időpontja: 2022. július 1.

A képzést azoknak ajánljuk,  akik szakszerűen szeretnének részt venni a gyülekezet ének-zenei szolgálatában, akár a hagyományos egyházzene, a kóruséneklés vagy az ifjúsági (gospel) ének-zene területén.

1. Az alapképzési szak megnevezése: kántor

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

  • végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
  • szakképzettség: kántor
  • a szakképzettség angol nyelvű megnevezése: Cantor

3. Képzési terület: hittudomány

4. A képzési idő félévekben: 6 félév

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

6. A képzés célja:

A képzés célja olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében; felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra. A felekezetük szerinti egyházzene elméleti és gyakorlati ismeretei birtokában képesek a különböző életkorú gyülekezeti csoportokkal való foglalkozásra. Az alapfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy tanulmányaikat a képzés második ciklusában folytassák.

7. Oklevél megszerzésének feltétele:

A tantervben meghatározott vizsgák sikeres letétele, az előírt gyakorlatok teljesítése után eredményesen letett záróvizsga; továbbá egy idegen nyelvből középfokú, C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga.

 

Total Page Visits: 2338 - Today Page Visits: 1