A Baptista Teológiai Akadémia felvételt hirdet állami ösztöndíjas képzéseire a 2022/23-as tanévre

Teológia alapképzési szakra (BA) azok jelentkezést várjuk, akik:
– élethivatásként szeretnének gyülekezeti lelkipásztori feladatokat ellátva szolgálni (igehirdetés, lelkigondozás, tanítás…);
– a misszió különböző területeire szeretnének felkészülni (például bibliakör-vezetői, ifjúságvezetői, evangelizációs munkatársi, misszionáriusi szolgálat);
– szakszerűen szeretnének lelkigondozói segítséget nyújtani testi-lelki terhet hordozó embertársainknak.
A szakon teológus szakképzettség szerezhető. A tanulmányok alatt gyülekezeti lelkipásztori; missziói; hitoktatói, valamint szociális lelkigondozói specializáció teljesíthető. A képzés ideje 6 félév (gyülekezeti lelkipásztori specializáció esetében 8 félév).
 
Teológia mesterképzési szakra (MA). A képzésre azok jelentkezését várjuk, akik már rendelkeznek diplomával, és érdeklődnek a hittudomány iránt. A szakon okleveles teológus (MA in Theology/Divinity) szakképzettség szerezhető. A képzés keretei között a hallgató a differenciált ismeretek közül különböző szolgálati területekre tekintettel választhat: gyülekezeti lelkipásztor, társadalmi szolgálat, hitoktató, missziológia, vallásismeret. A képzés ideje 4 félév.
 
Kántor alapképzési szakra (BA) olyan érdeklődőket várunk, akik szakszerűen szeretnének részt venni az ének-zenei szolgálatban. A szakon kántor szakképzettség szerezhető. A képzés ideje 6 félév. A szakon belül – választásuk szerint – az egyházi ifjúsági zenével (gospel) is részletesen megismerkedhetnek a hallgatók.
 
Jelentkezési határidő: 2022. május 31.
 
A jelentkezési lap letölthető intézményünk honlapjáról (www.bta.hu), vagy a Tanulmányi Osztálytól igényelhető.
(cím: 1068 Budapest, Benczúr u. 31.; tel.: 06-1-322-2815 vagy 06-20-886-0846; e-mail: tanulmanyi@bta.hu).
Total Page Visits: 430 - Today Page Visits: 1