Szakmai életrajz

 

Személyes adatok

Név: Dr. Kis-Juhász Vilmos

Születési idő: 1973. Zilah (Románia)

E-mail: kjvilmos@gmail.com

 

Szakképzettség:

 • baptista lelkipásztor,
 • zene-, magyar-, német- és vallástanár
 • hivatalos fordító

 

Szakképzettség szintje (pl. egyetem, főiskola): 

 1. Baptista Teológiai és Egyházzene – egyetem
 2. Református hitoktató (egyetem) és kántor (főiskola)
 3. Bölcsészkar: Magyar/német – egytem,
 4. Zenepedagógia – egyetem,
 5. Irodalom és kultúra, MA

 

Szakképzettséget kiállító intézmény:

 1. Emanuel Egyetem Nagyvárad
 2. Babes-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Kolozsvár, Református Tanárképző Kar (hitoktató) és Sulyok István Református Főiskola (kántor)
 3. BBTE Kolozsvár
 4. „Gheorghe Dima” Zeneakadémia Kolozsvár
 5. BBTE Kolozsvár

         

Tudományos fokozat: PhD

A tudományos fokozat tudományterülete: Teológia, Egyháztörténet, Egyházi zene története / Himnológia

 

Doktori értekezés témája:

 „Énekanyagváltás és nonliturgikus énekek a 20. századi erdélyi protestantizmusban, különös kitekintéssel a Református Egyház és Magyar Baptista Gyülekezetek énekhagyományára”

 

A tudományos fokozatot kiállító intézmény neve:

BBTE Kolozsvár,Református Teológiai Kar

 

Tudományos fokozat megszerzésének dátuma: 2009.

 

 

Szakmai tapasztalat

Az eddig oktatott tantárgyak, helyszín, dátum:

Himnológia-egyházi zene története, 1998-2006, Kolozsvár, Nagyvárad, BTF

Magyar Protestáns Egyháztörténet, 2010-2015, Nagyvárad, BTF

Homiletika, 2012-2015, BTF

Zeneelmélet, 1998-2004, BTF

Magyar nyelv, 2001-2015, BTF

 

Nyelvismeret

Német – felsőfok

Román – felsőfok

Angol – középfok

 

 Publikációs jegyzék

 1. A 16. századi zsoltárok helye a baptista istentiszteletekben. In: Baptista Teológiai Szemle. Kiadja a Baptista Teológiai Fakultás, Kolozsvár, I. Köt., 1 sz., 2000 január, 45–64.
 2. Nonliturgikus vallásos népi énekek a Szilágyságban. In: RODOSZ I. Tudományos Konferencia, Kiadja a Romániai Magyar Doktorandusok és fiatal kutatók Szövetsége, Kolozsvár, 2000, 15–16.
 3. Erdélyi protestáns népének a 16. és 17. században. In: Református Teológia Szemle, Kiadja az Erdélyi Református Püspökség Transilvania, szerk. dr. Buzogány Dezső, Centenáriumi kiadás, Kolozsvár, 2006.
 4. A hit hangjai Énekek a Krisztusban hívők és az üdvkeresők használatára. Kiadja a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége. ITM Kiadó, Nagyvárad, 2006. Kis-Juhász Vilmos az énekeskönyvet összeállítő Erdélyi  Baptista Ének-zene  bizottság tagja.
 5. Az erdélyi magyar baptista gyülekezetek istentiszteletei. In: „Aki hisz és megkeresztelkedik…” A Baptisták élete, Történelmi szemelvéntek, Jellegzetességek, Jeles Képviselők. Kiadja az MBE-MabaVisz, szerk.: Bereczki Lajos – Kovács József, Budapest, 2014. 151–167.
 6. Az erdélyi magyar baptisták énekei. In: „Aki hisz és megkeresztelkedik…” A Baptisták élete, Történelmi szemelvéntek, Jellegzetességek, Jeles Képviselők. Kiadja az MBE-MabaVisz, szerk.: Bereczki Lajos – Kovács József, Budapest, 2014. 185–201.
Total Page Visits: 95 - Today Page Visits: 1