TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPET!

Díjak, ösztöndíjak

Díjak, ösztöndíjak

Díjak, ösztöndíjak

Páth Géza díj

A Baptista Teológiai Akadémia Szenátusa a főiskola egykori dékánja tiszteletére Páth Géza-díjat alapított. A díj célja a kiemelkedő tanulmányi eredményeket elérő, a hallgatói közösségben aktívan szolgáló, a gyakorlóhelyen példásan helytálló, hiteles keresztyén életet élő hallgatók elismerése.

Dr. Páth Géza (1923-2012)

Baptista lelkipásztor, teológiai tanár és egyházzenész

Középiskolai tanulmányait követően, a Baptista Teológiai Szemináriumban szerzett lelkészi oklevelet 1945-ben. A Pázmány Péter Bölcsészettudományi Egyetem görög-latin-művészettörténet szakán szerzett tanári diplomát 1950-ben, majd ugyanott doktori fokozatot 1959-ben. Egyetemi tanulmányaival párhuzamosan zenei tanulmányokat is végzett hegedű, orgona és zeneszerzés szakokon. Teológiai, nyelvészeti és zenei tanulmányai során szerzett tudását bőven kamatoztatta egyházunkban és Teológiánkon végzett szolgálatai idején. 1951-ben a Rákospalotai Baptista Gyülekezet segédlelkészeként avatták lelkipásztorrá, majd pásztori szolgálatát 1953-tól a Budapest-Nap utcai Baptista Gyülekezetben folytatta. Még 1949-ben kezdte meg oktatói tevékenységét a baptista teológián, az intézetünkben 1958-tól 1961-ig az igazgatói tisztséget is betöltötte. Az ő igazgatói szolgálata idején került sor a tanulmányi rend és a teológiai képzés módosítására. Attól az időtől kezdve érettségihez kötötték a teológiai felvételt, és nagy hangsúly helyeződött a héber és görög nyelv oktatására is. Hátratételt is szenvedett az akkori államhatalom részéről.  Felszólították, hogy válasszon a polgári és a lelkészi állás között. (Az akkori hatalmi rendszer az oktatást polgári állásnak tekintette.) Dr. Páth Géza a lelkipásztori szolgálatot választotta, és 1961 tavaszán lemondott a teológiai tanárságról. Nem sokkal később azonban elvették a lelkészi igazolványát, azzal az „indokkal”, hogy túl sokat foglalkozik a fiatalokkal. A lelkészi igazolványát többé nem is kapta vissza. 1972-től azonban a Teológiára visszakerülhetett tanítani. 1990-től az intézmény dékánja lett, majd miután az 1993. évi felsőoktatási törvény a Baptista Teológiai Akadémiát főiskolai besorolásban részesítette, 1994-1996 között intézményünk főigazgatói tisztségét töltötte be. Zenei munkássága is jelentős. 1949-1953 között a rákospalotai énekkar karvezetője, az 1960-as években a Nap utcai gyülekezet orgonistája volt. „A hit hangjai” gyülekezeti énekeskönyv (1960) szövegi bizottságában az „Evangéliumi vegyeskarok” (1968) szerkesztőbizottságában, valamint az „Énekeljünk az Úrnak!” (1985) kórusgyűjtemény szövegi és zenei szerkesztésében vett részt, nagyszerűen hasznosítva egyházzenei műveltségét. A Magyarországi Baptista Egyház 2002-ben Spurgeon-díjjal ismerte el sokrétű munkásságát.

Dr. Páth Géza testvér odaszánt élete és gyümölcsöző szolgálata tündöklő példa előttünk.  A Baptista Teológiai Akadémia Szenátusa 2022. augusztus 31-i ülésén teljes egységben hozott döntést a Páth Géza-díj alapításáról és szabályzatának elfogadásáról.