A Baptista Teológiai Akadémia története

A baptista teológiai képzés hazánkban a XIX. század utolsó évtizedében indult. A Hajdúságban rövid teológiai kurzusokat szervezett Balogh Lajos, aki Hamburgban, az ottani szemináriumban szerzett diplomát, 1893-ban.

Az első országos szintű, 6 hónapos, tanfolyam jellegű magyarországi „prédikátoriskolát” 1899 szeptemberében nyitották meg Budapesten.

Udvarnoki András, alapító igazgató

A rendszeres teológiai oktatás 1906-ban kezdődött, a Baptista Teológiai Szeminárium megalapításával, ami jogelődje a Baptista Teológiai Akadémiának. Az intézmény alapító igazgatója Udvarnoki András, Balogh Lajos hamburgi osztálytársa.

Az oktatás helyszíne többször változott. 1926 őszétől a budai rakparton, az Országházzal szemben levő épület lett a szeminárium otthona. Az épület megvásárlását az amerikai baptisták Déli Szövetségének közvetítésével Varina Brown asszony magánadománya tette lehetővé. Ekkorra az intézet Kelet-Európa legjelentősebb baptista szemináriumává fejlődött. Az épületet 1944 decemberében lebombázták.

A háború után különböző bérleményekben folyt az oktatás. 1949-ben külföldi segítséggel az intézmény mai helyére, a Benczúr utcába költözött. Sajnos az épületet a kommunista állam 1950 nyarán kisajátította a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság nagykövetsége részére. Viszontagságos évek után 1959-től a Bimbó úton működött a főiskola. Az állam ebben az időszakban korlátozta a hallgatók létszámát. Évenként 4 hallgatót lehetett felvenni.

A rendszerváltással a főiskola előtt is lehetőség nyílt az újbóli kibontakozásra. Az 1992-ben, romos állapotban visszakapott Benczúr utcai ingatlan felújítása és bővítése után az oktatás régi-új helyén folytatódhat 1995 szeptemberétől.

1998-tól folyamatosan bővül a főiskola képzési kínálata. Mára két alapszakon (teológia BA és kántor BA) és 2010-től mesterszakon is (teológia MA) folyik oktatás.

A kántor szak képzési irányaihoz kapcsolódóan 2008-tól két szakirányú továbbképzési szakon (gospel zenész és gyülekezeti egyházzenész) van lehetőség az ismeretszerzésre.

2012-ben három szakirányú továbbképzési szak (baptista hitoktató, biblikus vallásismeret, illetve keresztyén hospice lelkigondozó) indítására kapott engedélyt az intézmény.

Az iskolarendszeren kívüli képzés területén igen népszerű a Gospel Stúdió.

A régi hagyományokat felelevenítő bibliaiskolai képzés keretében gyülekezeti munkásokat és gyülekezeti bibliaköri tanítókat oktat a főiskola.

A hallgatói létszám 2012-re megközelítette az 500 főt.

Az iskola nyitott bármely keresztyén felekezet tagjai előtt. A hallgatók több mint a fele a fenntartó Magyarországi Baptista Egyházon kívülről érkezik: mintegy tíz egyházból és felekezetből.

Az első prédikátorképző kurzus

Total Page Visits: 1409 - Today Page Visits: 1