TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPET!

Kántor alapképzési szak (BA)

Kántor alapképzési szak (BA)

Kántor alapképzési szak (BA)

1. Az alapképzési szak megnevezése:: kántor (Chorister)
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése:

– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
szakképzettség: kántor
– a szakképzettség angol nyelvű megnevezése: Chorister
3. Képzési terület: hittudomány
4. A képzési idő félévekben: 6 félév
5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit
6. A képzés célja: A képzés célja olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében; felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra. A felekezetük szerinti egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú gyülekezeti csoportokkal való foglalkozásra. Az alapfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy tanulmányaikat a képzés második ciklusában folytassák.
7. Idegen nyelvi követelmény: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A képzés szempontjából lényeges más rendelkezések:

– A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyházi felsőoktatási intézményekre vonatkozó külön rendelkezései alapján a képzés tartalmát az egyházi jogi személy határozza meg.