Szakmai életrajz

 

Nemeshegyi Zoltán főiskolai docens

1950. március 10.-én született a Borsod megyei Tardon.

1973 és 1978 között a Budapesti Baptista Teológiai Akadémia hallgatója. Szakdolgozatát Újszövetségi Teológia tárgykörben, „Bemerítő János személye és szolgálata” címmel írta.

1978-ban avatták lelkésszé.

1977-1983-ig a tiszalúci körzetben,

1983-1989-ig a balatonszemesi körzetben szolgált.

1989-2001-ig a pesterzsébeti baptista gyülekezet lelkipásztora. Szolgálati ideje alatt és vezetésével épült a gyülekezet új szolgálati lakása és temploma.

2001-2012-ig az ócsai gyülekezet lelkipásztora.

2012-2015-ig az albertirsai körzet ügyvezető lelkipásztora.

2015-től a balatonföldvári baptista gyülekezet lelkipásztora.

 

Oktatási-kutatási tevékenység

1978-ban kezdte a gyülekezeti munkás-képző tanfolyam előadójaként.

1989-ben a Berlin melletti Buckowban folytatott tanulmányokat.

1992-ben a Baptista Teológiai Akadémia tanársegéde lett.

1992-1998-ig rendszeresen részt vett az Evangélikus Hittudományi Egyetem postgraduális továbbképzésein.

1994-ben a Baptista Teológiai Akadémia tanárává nevezték ki.

1996-ban és 1997-ben, Hamburgban a Baptista Teológián képezte tovább magát.

1999-ben egyetemi diplomát szerzett az Evangélikus Hittudományi Egyetemen.

2000 óta a Baptista Teológiai Akadémia docense. Gyakorlati teológiai tanszéken tanít.

2004 -2008-ig az ausztriai Heiligenkreuz TCM tanfolyamain vett részt.

2012-től a Tanulmányi Bizottság és a Minősítő Bizottság elnöke.

 

Nemzetközi és hazai szakmai életben való részvétele

1982-1987- ig a Magyarországi Baptista Egyházat képviselte az Európai Ökumenikus Ifjúsági Tanácsban /EYCE/.

1988-1989-ig a Dunántúli Baptista Egyházkerület elnöke,

1990-1994-ig a Budapesti Baptista Egyházkerület elnöke.

1996-2000-ig a Magyarországi Baptista Egyház Szövetségi Tanácsának tagja volt.

1990-től képviseli a Magyarországi Baptista Egyházat a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsában. Ettől az időponttól tagja a MEÖT Missziói Bizottságának.

2010-től a MEÖT Missziói Bizottságának elnöke.

2012-től az MBE Lelkipásztori Tanácsadó Testületének tagja

 

Főbb publikációk:

 

Teológiai jegyzetek:

Lelkigondozás a vasárnapi iskolában /2016/

Szociális gondoskodás a Bibliában /2015/

A lelki-munkás családi élete /2010/

Hitkeresők, megtérők lelki-gondozása /2010/

Fiatal felnőttek lelki-gondozása /2003/

 

A Szolgatársban /lelkészi szakfolyóirat/ megjelent cikkei:

Hívő édesapák szerepe gyermekeik hitre nevelésében /2016/2. 34-35. oldal/

Az ócsai gyülekezet az ezredfordulótól 2012.-ig /2016/2. 45-47. oldal/

A keresztyén vezetők lelki-gondozása /2012/3. 27. oldal/

A lelkipásztori szolgálat öröme /2010/1. 23. oldal/

Gyermekek fehérben /2009/4. 32. oldal/

Az öngyilkosságról /2006/3. 30. oldal/

Az istentisztelet értelme /2005/2. 20. oldal/

A bemerítés néhány elvi és gyakorlati kérdése /2004/3. 24. oldal/

A gyermekek fegyelmezése a bibliaköri foglalkozásokon /2003/4. 23. oldal/

Gyermekbarát gyülekezet – missziói gyülekezet /2000/1. 11. oldal/

Biblia és misszió a lelkipásztor-házastársak kapcsolatában /1999/2. 26. oldal/

Az újszövetségi gyülekezet /1996/3. 7. oldal/

Esettanulmány az önkéntességről /1995/3. 5. oldal/

„Beteg voltam és meglátogattatok” /1995/2. 40. oldal/

„Szeretsz-e engem?” /1995/2.3. oldal/

Bibliaköri munkánk múltja, jelene, jövője /1994/5. 21. oldal/

A keresztyén nevelés néhány kérdése 1993/6. 31. oldal/

Intés és lelki-gondozás 1993/2. 39. oldal/

A család, mint Isten áldásának csatornája /1993/1. 32. oldal

A pesterzsébeti baptista gyülekezet története /1992/3. 53. oldal/

Total Page Visits: 466 - Today Page Visits: 1