Szakmai életrajz

 

Marton Zsolt tanársegéd

Személyes adatok:

Született: 1964, augusztus 1. Budapest

 

 

 

Tanulmányok:

  1. Érettségi: finommechanikai műszerész
  2. Műszergyártó technikus
  3. Missziói munkatárs és hitoktató Baptista Missziói Főiskola. Szakdolgozat címe: Jézus csodái az evangéliumokban
  4. Teológus BA, Baptista Teológiai Akadémia. Szakdolgozat címe: Deviánsok lelkigondozása
  5. Mentálhigiénés szakember, Semmelweis Egyetem SOTE. Szakdolgozat címe: A mentálhigiénés szemlélet elterjesztésének lehetősége a lelkészképzésben.
  6. Gyakorlati teológus M.Div. TCMI Indianapolis, Haus Edelweis Campus Austria.
  7. Okleveles Teológus MA, Baptista Teológiai Akadémia. Szakdolgozat címe: Lichtenstein Izsák rabbi élete.
  8. PHD tanulmányok: Károli Gáspár Egyetem Vallástörténeti Teológiai doktori program. Témavezető: prof. Dr. Zsengellér József
  9. PHD tanulmányok befejezése, abszolválás.

 

Oktatói tevékenységek:

1990-1994 Bartók Béla Zeneiskola, Budapest XVII. Ker. furulya és fagott oktatás

2000-2005 SOTE Mentálhigiénés Intézet, óraadó, projektszeminárium, tevékenységkísérés szemináriumvezető

2010- Károli Gáspár Református Egyetem, óraadó

2017- Baptista Teológiai Akadémia, óraadó (bibliai héber nyelv)

2018-19 Golgota Teológiai Főiskola, óraadó

2018-Baptista Teológiai Akadémia tanársegéd (bibliai héber nyelv és ószövetségi teológiai tárgyak)

 

Publikációk:

Lichtenstein Izsák rabbi élete és munkássága in: dr. Szécsi József (szerk.): Keresztény – zsidó Teológiai Évkönyv, 2012

A hit és fejlődése – J.W. Fowler A hit lépcsőfokai munkájának vázlatos ismertetése in: Szolgatárs XXII. Évf. 2.sz. 2012.

Jézusban, mint Messiásban hívő zsidóság történetének áttekintése In: Gér András, Jenei Péter (szerk.): Hiszek, hogy megértsem. L’ Harmattan, 2015. (A 2013. november 30.-án, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán tartott DOSZ konferencián elhangzott előadás írott változata)

Lelkiségi írások az Áhitat c. baptista kiadványban 1997-

 

Konferenciaszervezés:

Conferentia Rerum Divinarum V. KRE HTK, 2014. április 9.

Conferentia Rerum Divinarum V. KRE HTK, 2015. március 16.

 

Gyülekezeti szolgálat:

1995-2008 Szokolyai Baptista Gyülekezet és körzete, gyülekezeti lelkész

2008-2018 Bp. Rákosszentmihályi Baptista gyülekezet, gyülekezeti lelkész

Total Page Visits: 192 - Today Page Visits: 1