Szakmai életrajz

 

László Gábor BTA főtitkár, tanszékvezető főiskolai docens

1964. október 5-én született Debrecenben, baptista lelkészcsalád első gyermekeként.  Általános iskolai és középiskolai tanulmányait Magyarhomorogon, Nagydoboson és Nyíregyházán végezte.

1989 – ben a Baptista Teológiai Szemináriumon lelkipásztori, 2003-ban a TCM International Institute, Indianapolis, USA, ausztriai kihelyezett tagozatán, teológia MA, 2009-ben a Zsigmond Király Főiskolán okleveles vallástudományi szakos bölcsész (MA) diplomát szerzett.

1995-1998 között hat szemeszter időtartamban a Károli Gáspár Református Egyetem Jogi Karán jogtudományi tanulmányokat folytatott. 2005-ben a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen – egyházi intézményvezető szakirányú továbbképzési szak.

Munkahelyek

Baptista lelkész

1989 – 1994    Nagydobos

1994 –             Budapest-Rákoscsaba

1996 – 1997    Magyarországi Baptista Egyház – missziói titkár

1998 –             Baptista Teológiai Akadémia – főtitkár

2009 –             Baptista Teológiai Akadémia – főiskolai docens

Társadalmi szerepek

1992-1996       BTA Tanügyi Bizottságának tagja

1992-2002       Magyarországi Baptista Egyház Alkotmányozó Bizottság tagja

1998-2010       Budapesti Baptista Egyházkerület titkár

1998 –             Rákoscsabai Béthel Alapítvány elnöke

2000 –             Baptista Értelmiségi Egyesület alapító tagja

Kutatási témák a Baptista Teológiai Kutatóintézet keretében

– Trianon vallásföldrajzi aspektusai magyar baptisták nézőpontjából

– hétköznapi baptista vallásosság

– a magyar baptista vallásosság változásai

– gyülekezetépítés startégiája és a társadalmi változások kölcsönhatásai

 

Publikációk

László Gábor (2009) A vallási alapú antidiszkrimináció forrásai a baptisták hitelveiben és gyakorlatában. In: Vallási sokféleség és vallási antidiszkrimináció jogi szabályozása – a magyarországi és határon túli vallási közösségek tapasztalatainak és teológiájának tükrében.  Szerk.: Galik Gábor – Matók Miklós. Oktatási és Kulturális Minisztérium. 53-56.p

László Gábor (2010) A magyar baptista vallásosság változása. Interjúk a hétköznapi és szakrális vallásosságról. Kézirat a Baptista Levéltárban 320 p.

László Gábor ( 2013) A magyar baptista vallásosság és változásainak külső tényezői – Veritas et Vita 2013/1-2.szám 107-124p.

László Gábor- ifj. László Gábor ( 2014) A magyarországi baptista vallásosság- In. “Aki hisz és megkeresztelkedik…” A baptisták élete, történelmi szemelvények, jellegzetességeik, jeles képviselők  Szerk.: Bereczki Lajos – Kovács József  Magyarországi Baptista Egyház – Magyar Baptisták Világszövetsége 202-256p.

 

Előadások

Jehova tanúi  / hitvallás és életmód /  Gyülekezeti konferencia Berekfürdő 2009. október 4.

Egyház és politika – József utcai Baptista Gyülekezet, Budapest, 2010. február 26.

Agykontroll és keresztyénség – Bethánia Egyesült  Budapest, 2010. március 7.

Kelet és nyugat találkozása a vallásosságban- Aszódi Baptista Gyülekezet Aszód, 2010. november 7.

A baptista vallásosság rétegei  Konferencia a Tudomány Ünnepén a Baptista Teológiai Akadémián. 2010. november 27.

A bűn kérdése a különböző vallásokban – Debreceni Bibliaiskola, Debrecen ,2011. március 27.

Korszerűség vagy hagyomány- Gyülekezeti Konferencia- Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház  Leányfalu, 2012. szeptember 30.

A házasság a lelkigondozói tapasztalatok függvényében –Konferencia a házasságról – Baptista Teológiai Akadémia Budapest, 2013. november 29.

Total Page Visits: 592 - Today Page Visits: 1