Szakmai életrajz

 

Dr. Várady Endre főiskolai docens

1977. december 1-jén született Budapesten, hívő baptista családban. Újpesten nevelkedett föl, az általános iskolát is itt végezte. 1990-ben volt a bemerítése az Újpesti Baptista Gyülekezetben. 2003 óta nős, két gyermek édesapja. 2002 óta lelkipásztor és a BTA kinevezett oktatója, több bizottságának tagja. ill. elnöke.

 

 

Tanulmányai

 • Középiskolai tanulmányok és érettségi vizsga:

         Budapesti Baár-Madas Református Gimnázium, 1996 (Gönczy Pál Díj)

 • Lelkészi diploma:

         Baptista Teológiai Akadémia, 2001
         főiskolai, teológus-diploma, lelkipásztori szakirány (Kitűnő minősítés)

 • Egyetemi diploma:

         Edmonton Baptist Seminary, Alberta, Canada, 2002
         Master of Divinity
         Honosítása egyetemi fokozatú teológiai diplomává: Debreceni Református
         Hittudományi Egyetem, 2003

 • Hittudományi doktori iskola – nappali, szervezett képzés:

         Evangélikus Hittudományi Egyetem, Újszövetségi tanszék
         Abszolutórium, 2014. június
         Rigorosum, 2016. március
         2016-tól doktorjelölt

        Sikeres fokozatszerzés 2019. július

 

Eddigi munkahelyei, beosztásai, oktatási tevékenysége

 • Lelkésszé avatás                         2002. július 7.
 • Utazó lelkész                                2002. július – 2004. november  

         Magyarországi Baptista Egyház, országosan

 • Gyülekezeti lelkész                       2004. november – 2013. március            

         Vácegresi Baptista Gyülekezet

 • Tanszéki demonstrátor                 1999. szeptember – 2001. augusztus
  Baptista Teológiai Akadémia, Újszövetségi tanszék
 • Főiskolai tanársegéd                    2002. szeptember – 2005. január            

         BTA, Újszövetségi tanszék

 • Főiskolai docens                          2005. februártól              

         BTA, Újszövetségi tanszék

Nemzetközi és hazai tudományos (szakmai) életben való részvétele

 • Magyar Bibliatársulat Alapítvány Szöveggondozó Bizottsága (2006-tól)
 • MEÖT Szociáletikai Bizottság (2010. február – 2013. március)
 • Magyarországi Baptista Egyház Áhítat-szerkesztő bizottsága (2010-től); bizottsági elnök (2012. májustól)
 • International Baptist Theological Seminary, Prague – Board of Trustees (2010. január – 2013. december)
 • Society of Biblical Literature (2011-től)

 

Főbb publikációi:

The Worshipping Manner of Early Christianity. In „Vidimus enim stellam eius…” Konferenciakötet. Szerk. Szávay László. Budapest, 2011, KGRE-L’Harmattan. (520-525. p.)

A konfliktuskezelés néhány alapelve bibliai esettanulmányok fényében. Lelkipásztor, 87. évf. 2012/10. (380-382. p.)

A szegénység boldogít? A Máté 5,3 elemzése. Theologiai szemle, LV. évf. (2012) 3. (135-138. p.)

Mindenkinek pajzsa az Ige? Szolgatárs (online baptista lelkészi folyóirat), XXII. évf. (2013) 1. (9-12. p.)

Iszlám kívülről-belülről. Efraim Karsch: Islamic Imperialism + Ed Husain: Az iszlamista. (Recenzió-tanulmány). Theologiai szemle, LVI. évf. (2013) 4. (252-256. p.)

Isten dicsőítése az Újszövetség idején. In Veritas et Vita (a Baptista Teológiai Akadémia szakfolyóirata), 2013/1-2. szám. (95-105. p.)

Angyali vendégek – a Zsid 13,2 vallás- és kortörténeti háttere. In Enghy Sándor (Szerk.): Ki nem száradó Patak. Győri István tiszteletére. Sárospatak, 2014, Hernád Kiadó. (273-281. p.)

Az újszövetségi Szentírás történeti könyveiben fellelhető vallási-etnikai erővonalak dramaturgiai megközelítése. In „Hiszek, hogy megértsem”! Konferenciakötet. Szerk. Gér András László – Jenei Péter – Zila Gábor. Budapest, 2015, KGRE-L’Harmattan. (147-156. p.)

Lexikon szócikkek: Great Commission; Immaculate Conception; Mary Mother of Jesus; Religious Festivals. In John H. Y. Briggs, ed.: A dictionary of European Baptist Life and Thought (Studies in Baptist history and thought ; 33). Milton Keynes, 2009, Paternoster.

Nyelvi szaklektorálások:

Frank Stagg: Újszövetségi teológia. Budapest, 2007, TCM.

William R. Estep: Az anabaptisták története. Budapest, 2004, Magyarországi Baptista Egyház.

Utóbbi előadások:

Vallási-etnikai erővonalak az Újszövetségben. Comenius ház: Tudás – Innováció – Közösség Konferencia. TIT Kossuth Klub, 2016. április 2.

Konfliktuskezelés a korinthusi levelekben. BBEK-LMK. Albertirsai Baptista Imaház, 2016. május 30.

Total Page Visits: 587 - Today Page Visits: 1