Szakmai életrajz

 

Urbán Gedeon tanulmányi igazgató, tanszékvezető főiskolai docens

1973. május 6-án született, Budapesten. 1997. óta nős, hat gyermek édesapja.

1991-ben a Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakközépiskolában, Budapesten érettségizett. Teológus oklevelet 1997-ben, a Baptista Teológiai Akadémián szerzett. Ezt követően, 2004-ben a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, szerezett egyetemi oklevelet, mint pedagógia szakos bölcsész és tanár. 2010-ben a Károli Gáspár Református Egyetem Állam és Jogtudományi Karán, felsőoktatási igazgatási szakember végzettséget szerzett. Újabb tanári végzettséget szerzett 2014-ben Szegeden, a Gál Ferenc Főiskola mesterképzésén: okleveles etikatanár (erkölcstantanár).

 

Egyházi, Intézményi megbízatások

 • 1997-től a Magyarországi Baptista Egyház lelkészeként szolgál,
  • 1997-től Sarkadon,
  • 2000-től Szekszárdon,
  • 2007-től Aszódon.
  • 2020-tól Dömsödön

 

 • 1998-tól dolgozik a Baptista Teológiai Akadémia adminisztrációjában
  • 1998-2002-ig a Baptista Teológiai Kutatóintézetben, a kutatóintézet igazgatója mellett szervezőtitkárként.
  • 2002. februártól a BTA Tanulmányi Hivatalában
   •    Tanulmányi titkárként oktatásszervezői és kredittanácsadói munkakörben
   •    2008. februártól a Hivatal vezetőjeként, mint tanulmányi igazgató
  • 2014. szeptembertől a Főiskolai Lelkészség vezetője
  • 2015. márciustól a BTA Akkreditációs Bizottságának tagja
  • 2017. szeptembertől a BTA Minőségbiztosítási Bizottságának tagja

 

 • 2000/01. tanév tavaszi szemeszterétől kapcsolódott be az oktatásba
  • 2001. februártól óraadó, tanársegéd
  • 2005. februártól főiskolai docens
  • 2015. április – 2020. augusztus Rendszeres Teológiai Tanszék tanszékvezetője
  • 2020. szeptembertől a Neveléstudományi tanszék tanszékvezetője
  • 2020. szeptembertől az Alkalmazott Teológiatudományi Intézet igazgatója

 

 

Jegyzetek, publikációk, kutatási beszámolók

 • Isten imádatának etikai vonatkozásai – Nemeshegyi Zoltán 70. tanulmánykötet, 2020.
 • Biblia és pedagógia – BTA jegyzet, 2019.
 • A Magyarországi Baptista Egyház szórvány helyzetének bemutatása és elemzése – A Baptista Teológiai Akadémia évkönyve 112. tanév, 82-120. o., 2019.
 • Szociáletikai iránymutatások (társszerző) – Magyarországi Baptista Egyház 2019.
 • A válás hatása a gyermekek lelki egészségére – Veres Sándor 70. tanulmánykötet, 2018.
 • Alkalmazott biblikapedagógiai- és etikai kutatások a teológiai oktatásban – Baptista Teológiai Kutatóintézet, 2018.
 • Biblikapedagógia (bővített újraszerkesztett) – BTA jegyzet, 2017.
 • Bevezetés a pedagógiába – BTA jegyzet, 2016.
 • A Magyarországi Baptista Egyház szórványhelyzete – Theológiai Szemle, 2017/1. szám 35-44. o.
 • A lelkipásztor képzés mai lehetőségei a Baptista Teológiai Akadémián – Baptista Teológiai Kutatóintézet, 2016.
 • Biblikapedagógia – BTA jegyzet, 2015.
 • Pedagógiai tanulmányok a teológiai oktatásban – Baptista Teológiai Kutatóintézet, 2014.
 • Hitéleti képzés történelmi beágyazottsága az európai felsőoktatásba és a magyar iskolarendszerbe – Veritas et Vita a BTA teológiai szakfolyóirata 2013/1–2. szám 143-155
 • Neveléstörténeti tanulmányok – BTA jegyzet, 2013
 • Valláspedagógia – A vallásos megtérés és erkölcsiség néhány fejlődéslélektani vonatkozásáról – BTA jegyzet,
 • A félelem – Szolgatárs – Baptista lelkészi szakfolyóirat XV. évf. 4. sz., 2006.
 • A Vasárnapi Iskolai munka felmérése a magyarországi baptista gyülekezetekben – Szolgatárs – Baptista lelkészi szakfolyóirat XV. évf. 3. sz., 2006.
 • A „kánaáni nyelv” nyelvszociológiai vizsgálatának teológiai fontosságáról – Szolgatárs – Baptista lelkészi szakfolyóirat XV. évf. 2. sz., 2006.

 

Total Page Visits: 692 - Today Page Visits: 1