Szakmai életrajz

 

Dr. Kovács József adjunktus

Személyi adatok:

Születés dátuma: 1960. február 26

Születés helye: Sarmaság, Szilágy megye, Románia

Szülők: József és Ilona

Családi állapot: házas (felesége Ágnes) két gyermek (Tamás – sz. 1996, és Dóra – sz. 2000)

 

 

Tanulmányok és oklevelek:

 • 2006 július, PhD oklevél teológiából a Nagy Britannia-i Open University-től, az Oxford Centre for Mission Studies intézeten keresztül. Disszertáció címe: The Reception in Transylvania of Karl Barth’s Theology of the Word (Karl Bath igetanának erdélyi fogadtatása).
 • 1993-1995. Master of Studies oklevél teológiából, Oxfordi Egyetem, Anglia, 1995-ben. Disszertáció címe: Evangelical doctrine of Scripture after Princeton with special reference to Gerrit C. Berkouwer and Carl F. H. Henry (Az evangéliumi teológia Szentírás tana a princetoni iskola hanyatlása után, különös tekintettel Gerrit C. Berkouwer és Carl F. H. Henry munkásságára).
 • 1989-1993, teológiai licenciátus (BA), bukaresti Baptista Teológiai Intézet, 1993-ban.

 

Tevékenységek a teológiai oktatásban

 • Oktató a bukaresti Baptista Teológiai Intézetnél, (jelenleg adjunktusi minőségben), 1995-től, napjainkig.
 • Oktató a Romániai Magyar Baptista Szövetség Teológiai Szemináriumában 1995-től napjainkig.
 • Területi igazgató és előadó tanár az ausztriai székhelyű TCMI Teológiai KCA Bibliaiskolájában (http://ciganymisszio.hu/)

 

Szakmai érdeklődési területek

 • Filozófia és dogmatörténet
 • Dogmatikus teológia
 • Újszövetségi exegézis
 • Baptista történelem
 • Kutatás a történeti és dogmatikus teológia területén és az ezekhez kapcsolódó területeken a mesteri és doktori program keretében,
 • Szemináriumok, szakmai előadások és viták vezetése az Oxfordi Egyetem, az Oxfordi Missziótanulmányi Intézet (Oxford Centre for Mission Studies), teológiai munkacsoportok, lelkipásztori konferenciák stb. keretében.
 • Oktatás a bukaresti Baptista Teológiai Intézetnél, a nagyváradi Baptista Teológiai Szemináriumnál, a Zilah Bibliaiskolánál, az ausztriai TCMI teológiai intézetnél, a Keresztyén Cigánymisszió Alapítvány bibliaiskolájánál.
 • On-line oktatás a bukaresti Baptista Teológiai Intézetnél, és az ausztriai TCMI intézetnél. Moodle platform használata.
 • Szerkesztés – könyvek és folyóiratok
 • Teológiai szövegek fordítása angol, magyar és román nyelvekre és nyelvekből

Szakmai tapasztalatok

Közegyházi megbízatások

 • Baptista Teológiai Szeminárium – Nagyvárad 1999-2005 között, igazgató
 • Romániai Magyar Baptista Szövetség – 2007-2015 között, főtitkár
 • Romániai Baptista keresztyén Gyülekezetek Uniója – 2007-2015, alelnök
 • Magyar Baptisták Világszövetsége – 2010-2015, titkár
 • Erdélyi Baptista Történelmi Bizottság – 2014-től máig, tag.

 

Lelkipásztori szolgálati helyek

 • 1995-1999, Tordai Magyar Baptista Gyülekezet és körzet
 • 2002-2005, Margittai Magyar Baptista Gyülekezet és körzet
 • 2005-2011, Nagybányai Magyar Baptista Gyülekezet és körzet
 • 2015-       , Szilágysomlyói Magyar Baptista Gyülekezet.

 

Szakmai publikációs jegyzék

Könyvek

 • 1997. Románul: Gramatica limbii greceşti a Noului Testament (Az újszövetségi görög nyelv nyelvtana) Társszerző Bill Richardson-nal, Kiadó: Institutul Teologic Baptist, Bucureşti.
 • 1998. Újszövetségi görög nyelv alapfokon, Kiadó: Teologos, Kolozsvár.
 • 1999. Románul: Dicţionar grec-român pentru studiul cuvintelor Noului Testament (Görög-Román szótár az újszövetség szavainak tanulmányozásához) Társszerzők: Daniel Bărnuţ és Emeric Hubert. Kiadó: Teologos, Kolozsvár.
 • 2015. Patak a száraz tájon, beszélgetések a szilágsági ébredésről, Kiadó: 4H, Clevedon, UK.
 • 2016. Keresztyén vagyok: felkészítés a bemerítkezésre, Kiadó: 4H, Clevedon, UK.
 • 2016. Szolgáló élet, 4H, Clevedon, UK.
 • 2017. Bibliatörténet madártávlatból: Elbeszélő bevezető a Bibliába, Kiadó: 4H, Clevedon, UK.

 

Cikkek, tanulmányok

 • 1993. Angolul: „Hungarian Baptists in Romania (Romániai magyar baptisták)”. Frontier, Keston Institute, Oxford, Nagy-Britannia.
 • 1996. Angolul: „Solid Foundation (Szilárd alapok)”. A romániai baptisták helyzetéről 1989 után. Frontier, Keston Institute, Oxford, Nagy-Britannia.
 • 2000. „A baptista teológia feladatai Erdélyben”, Baptista Teológiai Szemle, 1. szám,
 • 2004. „John Smyth hitvallása”, Baptista Teológiai Szemle, 1. szám, Kolozsvár.
  • 2004. „John Smyth harmincnyolc tétele, 1610”, Baptista Teológiai Szemle, 2. szám, Kolozsvár.
  • 2001. „Az Amsterdamban maradt angolok hit-nyilatkozata, 1611”, Baptista Teológiai Szemle, 3. szám, Kolozsvár.
  • 2001. „A teológiai oktatás bibliai alapelvei és modelljei”, Baptista Teológiai Szemle, 4. szám, Kolozsvár.
  • 2003. „Gyémánt a sötétben – a kinyilatkoztatás és a biblia tekintélyének tana Abraham Kuyper teológiájában”, Baptista Teológiai Szemle, 6. szám, Kolozsvár.
  • 2014. „A magyar baptista mozgalom kezdeteitől 1920-ig”, in Bereczki Lajos-Kovács József (szerk.), „Aki hisz és megkeresztelkedik”: A baptisták élete, történelmi szemelvények, jellegzetességek, jelképes képviselők, Budapest: Magyarországi Baptista Egyház.
  • 2014. „Az erdélyi magyar baptisták 1920-tól napjainkig”, in Bereczki Lajos-Kovács József (szerk.), „Aki hisz és megkeresztelkedik”: A baptisták élete, történelmi szemelvények, jellegzetességek, jelképes képviselők, Budapest: Magyarországi Baptista Egyház.
  • 2016. „A kálvinizmus újraéledése Erdélyben a huszadik század elején”, in Veritas et Vita (szerk. Veres Sándor Péter), a BTA teológiai szakfolyóirata, Budapest, 2016, 3-11.

 

 Frissítve: 2017. április 4.

Total Page Visits: 599 - Today Page Visits: 1